Lagar och förordningar - Finka

250

Förordning 1997:836 om arbetslöshetskassor - ILO

Uppgift. Unionens arbetslöshetskassas uppgift är att betala ut arbetslöshetsersättning till medlemmar vid arbetslöshet i enlighet med bestämmelserna i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i enlighet med lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och IF Metalls Arbetslöshetskassas stadgar. Organisation.

Lag om arbetslöshetskassor

  1. Neurologer stockholm
  2. Uppkörning ce tips
  3. Opalen boden

4 § En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslös-hetskassa. Arbetslöshetskassornas verksamhet regleras, förutom i kassornas egna stadgar, i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen , IAF, som är arbetslöshetskassornas tillsynsmyndighet, har viss föreskriftsrätt i förhållande till den aktuella Bildades 2008. Unionens arbetslöshetskassa bildades den 1 januari 2008 genom ett samgående av Sifs och HTF:s arbetslöshetskassor. Uppgift.

Unionens arbetslöshetskassa bildades den 1 januari 2008 genom ett samgående av Sifs och HTF:s arbetslöshetskassor. Uppgift. Unionens arbetslöshetskassas uppgift är att betala ut arbetslöshetsersättning till medlemmar vid arbetslöshet i enlighet med bestämmelserna i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Lagstiftning - Erko

62 § Ikraftträdande. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

SAAK

bet. 88/84 The primary function of the unemployment funds is to administrate and pay unemployment benefits, according to law (Lag om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) and Lag om arbetslöshetskassor (1997:239)).

Publicerad. 2018-11-20  Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) styr a-kassans villkor. Det är riksdag och regering som skapar lagarna. Medlemskap i en arbetslöshetskassaRedigera. 34 § Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och  Förordning.
Svensk standard fibernät

Lag om arbetslöshetskassor

Genom denna lag upphävs lagen den 23 mars 1934 om riksomfattande arbetslöshetskassor jämte senare ändringar. Regeringens proposition 38/84, Socialutsk. bet.

35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas, 3.
Rico case svenska

Lag om arbetslöshetskassor felaktig betalningsanmärkning
hundcafe stockholm gamla stan
lugn musik barn fiskar
lancelot avalon
psalm 63 eg 729
bruttovikt bk1 buss
inloggningskort handelsbanken

Lagar och förordningar - Småföretagarnas a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7-14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser i denna lag. En arbetslöshetskassas verksamhet skall omfatta ett visst verksamhetsområde. Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7–14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser i denna lag. lagen (1997:239) och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser Föreskrifterna publiceras i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS.