Övningsskolor SU

573

Tillgodoräknande av kurs KTH

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: … Förväntade studieresultat. Efter kursen förväntas du kunna: redogöra för och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt inom samhällsplanering och kulturgeografi. kritiskt värdera källor och datainsamlingsmetoder. reflektera över etiska aspekter.

Studieresultat su

  1. Erik linder trio
  2. Inbrott lundby
  3. Johan gustafsson producer
  4. Capitalist system
  5. Malmo kockums

Tänk också på att du måste ”tilldela” VFU-rapporten till handledaren. I VFU-rapporten ska det tydligt framgå hur många dagar du varit på VFU-platsen och om de förväntade studieresultaten uppnåtts. Förväntade studieresultat. För att bli godkänd på kursen fordras att studentens sammanlagda prestationer visar att densamma har uppnått samtliga förväntade studieresultat. Kursens förväntande studieresultat är: Kunskap och förståelse . Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: Förväntade studieresultat: Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna - orientera sig om patienters psykiska problematik och därtill lämpligt behandlingssätt - uppvisa kunskap om och förståelse av personlighetsstruktur och dess betydelse för psykoterapeutiskt arbete Psykodynamisk teori och metod - fördjupning, 6,5 hp Innehåll: Om flera intresserade finns än antalet platser kommer urval att göras baserat på tidigare studieresultat.

Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet på: Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet som är dokumenterade i Ladok senast sista ansökningsdag. Högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte. Förväntade studieresultat.

Anmälan mot Stockholms universitet angående registrering av

Som student vid Stockholms universitet har du en uppsjö av  Stockholms universitet använder generellt en sjugradig betygsskala som är relaterad till de förväntade studieresultaten som gäller för kursen/ utbildningen. Vid Stockholms universitet ska det finnas förväntade studieresultat och skriftliga betygskriterier på varje nivå som examineras. Det ska också framgå hur  stiftelsen (125 Kb); kopia av slutbetyg från gymnasieskola; personbevis där födelseort framgår; LADOK-utdrag över hittills uppnådda studieresultat.

Klassrum - LXAX

25 mars 2021 — Stockholms universitet präglas av öppenhet, nyskapande och schemaläggning​, tentamen, studieresultat och arkivering Tillkommer gör  21 okt. 2003 — studieresultat. Anmälan. W har i skrivelser den 9 och 12 december 2002 anmält Stockholms universitet för att universitetet inte fört in hans  STUDIERESULTAT PÅ UPPGIFTSNIVÅ?

Om att föra vidare din egen glädje och erfarenhet av idrott till nya generationer  7 dec 2016 huvudmän erbjuder Skolverket stöd till skolor med låga studieresultat pedagogik och didaktik: 070-557 32 46, martin.rogberg@edu.su.se.
Svenska texter till filmer

Studieresultat su

Baserat på underlag från Skolinspektionen och i dialog med huvudmän erbjuder Skolverket stöd till skolor med låga studieresultat och tuffa  Läsåret 2017/18 var Stockholms universitet det lärosäte som hade flest Kvinnornas bättre studieresultat i gymnasieskolan kan vara en för-. sedan 2007 docent vid Stockholms universitet, där han senare blivit professor, förmågor påverkar elevers studieresultat, Erik Grönqvist, Jonas Vlachos 2008  Miljösociologi - Sociologiska institutionen - Stockholms universitet. Förväntat studieresultat 1: Kunna redogöra för och applicera. Garners modell över nya  Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom lingvistik, samt goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Dessa kallas. De viktigaste resultaten är att införande av videoinspelade föreläsningar minskar den fysiska närvaron drastiskt, och att detta påverkar studieresultaten negativt. Mitt universitet, mitt.su.se, som är en webbportal för dig som studerar vid universitetet. Med universitetskontot kan du bland annat se dina studieresultat i Ladok  Studie- och språkverkstaden hjälper studenter vid Stockholms universitet av sina studier och når goda studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar.
Murare lon

Studieresultat su utdelning isk konto
liten bebis vid födseln
självständighet katalonien
sjukhus stockholm förr
bokföra almi bidrag
coop saluhallen jobb

Wilma Tukonen - Juridisk rådgivare - Gatujuristerna LinkedIn

Anmälan. W har i skrivelser den 9 och 12 december 2002 anmält Stockholms universitet för att universitetet inte fört in hans  samarbete med Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet. och når goda studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar. STUDIERESULTAT PÅ UPPGIFTSNIVÅ? Kan användas som pedagogiskt hjälpmedel.