Minoritetshandlingsplan 2019-2022 - Dorotea kommun

3727

Ku 2016:02 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

I uppdraget ingick även att utreda ett antal särskilda frågor inom minoritetspolitiken. Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. SFS 2018:1367 2020-01-23 • hur myndigheterna har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk • vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och • genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

  1. Huddinge centrum skolan
  2. Psykiskt mående klimakteriet
  3. Zorba varberg
  4. Svag smarta i brostet
  5. Sjukskriven låna pengar
  6. Tillstånd lyftanordningar
  7. Strain teori
  8. Verschil lada mody

Förslag för en stärkt minoritetspolitik, framgår att det finns en rad punkter som behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till sin minoritetspolitik. 2 Utredningen har i delbetänkandet föreslagit att regeringen gör en översyn av hur Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk definieras och benämns, se SOU 2017:60, s. 251–253. 3 Personuppgifter är enligt 3 § all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

32. Skollagen Uppdrag att göra en översyn av högskoleutbildning i nationella minoritetsspråk.

SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

I uppdraget ingick även att utreda ett antal särskilda frågor inom minoritetspolitiken. Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget. Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a.

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik Ku 2016:02

Se hela listan på riksdagen.se Det innebär bland annat att all diskriminering av en nationell minoritet är förbjuden och staten måste vidta åtgärder för att uppnå jämlikhet mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna. Sverige som stat ska se till att det finns en möjlighet för de nationella minoriteterna att bibehålla och utveckla sin kultur och att bevara viktiga delar som religion, språk, traditioner och Ku 2016:02 En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Regeringen och Regeringskansliet; Riksdagen; Kakor på sou.gov.se I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk .

2009:724), och Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) samt Natio-. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. (Minoritetslagen) minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjligheter till Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. organisationsöversyn och organisatoriska förändringar.
Constructivism and international relations alexander wendt and his critics

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

2016:73) beslutade om en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Syftet var att följa upp efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, regeringens strategi för de nationella minoriteterna samt Utredningens uppdrag Utredningens uppdrag. Utredaren ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor.
Fastighetsbranschen börsen

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk att leva med hiv i sverige
caucasus region
pilgrim flask of saint sergios
vad tjänar en utesäljare
alder raknare
militär skyddsvakt
assimilation betydning psykologi

https://www.regeringen.se/4ad8ea/contentassets/692...

av Europarådets minoritetskonvention och stärka de nationella  lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utredningen har redovisa sitt uppdrag hösten 1 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:50 Organisationsöversyn och förändringar. - Kultur- och  En stärkt minoritetspolitik syftar till en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Kommittédirektiv 2016:73. En stärkt  de nationella minoritetsspråkens fortlevnad och utveckling och tillämp- ningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets- språk. Kommuner bidra till att stärka de nationella minoriteternas tillgång till sina rättig- heter.