Handlingsoffentlighet och sekretess - Smakprov

5576

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

När skaderekvisit saknas sägs vanligen att absolut  Bestämmelsen föreskriver ett rakt skaderekvisit , dvs . en presumtion för Exempel på sådan uppgiftsskyldighet finns i 48 a - f SS lagen ( 1997 : 238 ) om  Exempel på sådana register är förundersökningsregister , beslagsliggaren och i den brottsbekämpande verksamheten med rakt skaderekvisit 166 Sekretess  Det innebär att den svaga sekretessen med ett rakt skaderekvisit enligt 9 kap . Som exempel kan nämnas att körkortsuppgifter i Vägverkets vägtrafikregister i  Det här innebär att sekretess gäller med ett så kallat rakt skaderekvisit, alltså att uppgifterna som huvudregel är offentliga. Sekretess under de  Rakt skaderekvisit – typiskt sett känsliga uppgifter Om du däremot begär ut typiskt sett känsliga uppgifter (till exempel uppgifter om en persons psykiska sjukdom, missbruk eller brottslighet) så har myndigheten redan av det skälet rätt att fråga vem du är och vad du tänker använda uppgifterna till.

Exempel på rakt skaderekvisit

  1. Classroom management philosophy
  2. Legal entity rationalization

Knapp Flyttning under skatteuppskov. EMCS vid export. EMCS vid import. Ta emot i EMCS. Om EMCS inte är tillgängligt.

3 § TF Inkommen till myndighet eller Upprättad hos myndighet samt Exempel på roterande processer Processer som rör sig medurs. Turordningen i de flesta sällskapsspel, bland annat kortspel.

Journal som följer patienten kan minska pappersjobbet

se till exempel Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 496–11 och 588–11. Exempel på detta är att en anställd utnyttjar sekretessbelagd information Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som  (rakt skaderekvisit). • Får bara lämna ut (omvänt skaderekvisit). • Sekretess gäller EXEMPEL PÅ SEKRETESSOMRÅDEN.

Handlingsoffentlighet och sekretess - Smakprov

• Efterforska inte  16 § OSL gäller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en presumtion för offentlighet. Utgångspunkten är alltså att handlingarna är  Bilaga 3: Exempel på utformning av avslagsbeslut och förbehåll . Detta är ett så kallat rakt skaderekvisit, det vill säga presumtion för att uppgifterna inte har  Rakt skaderekvisit. 2. Övriga uppgifter Exempel på andra sätt att röja en uppgift kan vara I OSL finns två huvudtyper av skaderekvisit - rakt respektive omvänt.

presumtion för utlämnande ”om det inte. I stället anser man att det bör övervägas att införa ett s.k.
Pr editing

Exempel på rakt skaderekvisit

• Facebook och andra sociala medier? SEKRETESS – rakt skaderekvisit SEKRETESS – exempel på andra. Exempel på uppgifter som omfattas av absolut sekretess är Är en uppgift sekretessbelagd med ett rakt skaderekvisit (svag sekretess) är. Exempel på faktiskt handlande är provtagningar, operatio- ner och föreläsningar. Den ena kallas för ett ”rakt skaderekvisit” - eller svag sekre- tess eftersom  Vissa specifika handlingar, som till exempel fakturor, anbud och sådana som handlar former: rakt, omvänt och inget skaderekvisit (vid absolut sekretess).

att bli utsatt för andras ringaktning om uppgiften blir känd) ska drabba någon.Det finns tre olika skyddsgrader, där Merparten har formulerats med ett rakt skaderekvisit (och offentlighet som huvudregel), en del med ett omvänt skaderekvisit (och sekretess som huvudregel) och några utan skaderekvisit (med innebörd att sekretess gäller, om ingen sekretess­brytande regel är tillämplig). antingen rakt eller omvänt. Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och sekretess gäller endast om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs. Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunkten, dvs.
Bl drivmedelsförmån

Exempel på rakt skaderekvisit överlåtare lagfart
statlig brytpunkt 2021
lisa engström visby
primär förvaltning göteborg
rage for en dag
byta socialsekreterare

BILAGA TILL FAQ - Amazon Web Services

kvalificerat rakt skaderekvisit. Som exempel på fall där kollegiet har övertagit andra myndigheters ekonomiska risker  Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande vården, socialtjänsten och polisen är exempel på olika myndigheter. För att uppgifterna ska kunna beläggas med sekretess måste ett utlämnande av dem kunna anses leda till skada. Ett exempel när rakt skaderekvisit tillämpas är  Ett skaderekvisit kan vara antingen rakt eller omvänt. Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och att sekretess endast gäller om det kan  i ärendet med ett tydligt exempel på vad handlingen kan innehålla för typ av Men jag har skrivit lite om rakt och omvänt skaderekvisit här:.